Vad är spelberoende?

Spelberoende är ett starkt beroendetillstånd som gör att den drabbade har svårt att kontrollera sin lust att spela om pengar. Olika beroendeformer ger samma effekter på hjärnan oavsett om det rör sig om spel, narkotika eller alkohol. När man intar en drog eller utför en handling (spel) aktiveras hjärnans belöningssystem och det frisätts en signalsubstans, domanin, vilket skapar ett välbefinnande och en känsla av tillfredsställelse. Vissa väljer att kalla det kick. Dessa positiva minnesbilder etsas fast i storhjärnbarken och minnet av tillfredsställelsen gör att du vill upprepa handlingen och göra det igen. Dessa sk. drog-minnen kan sitta kvar under lång tid och kan utlösas efter mycket lång tid av avhållsamhet.

Den här belöningseffekten är en del av det primitiva motivationssystemet hos människan. Det har till uppgift att försäkra sig om att viktiga överlevnadsbeteenden uppfattas som belönande.

Ju snabbare belöningen kommer, desto större är risken för att utveckla beroende. Snabb och direkt respons på en handling gör att man gärna vill upprepa den. Det är alltså ingen slump att onlinecasino och spel som Vegas-maskiner vara farliga spel som skapar många spelberoende.

Det finns vissa gemensamma kännetecken för ett beroende, oavsett om det handlar om substanser som alkohol, narkotika och läkemedel eller om beteenden som spel om pengar, dataspelande, shopping eller sex:

1) Upptagenhet - En spelbereonde är upptagen av att tänka på spel, planera nästa spel och hur han skall skaffa pengar och betala skulder. Denna upptagenhet blir till slut total vilket medför att omvärlden förlorar i betydelse och intresset för söka och utveckla normala belönande stimuli avtar.

2) Sinnesförändring - Många missbrukare upplevs av sin omgivning som svåra att få kontakt med, frånvarande och känslokalla. Detta kan vara ett resultat av upptagenheten men också av behovet att stänga skuld- och skamkänslor ute.

3) Tolerans - Många spelare upplever att de måste öka dosen och spela för allt större summor för att nå den önskade effekten. Han försöker ta igen förlorade pengar och spelet blir mer chansartat och till slut desperat.

4) Abstinens - Spelmissbrukare som inte får spela kan uppleva fysiska abstinenssymtom som hjärtklappning, illamående, oro och ångest.

5) Konflikt - Inom en missbrukare pågår en konflikt som yttrar sig i självförakt och skamkänslor samtidigt som en annan röst håller det borta för att kunna fortsätta missbruket. Denna inre konflikt leder ofta så småningom även till en yttre konflikt med spelarens omgivning som familj, vänner och kollegor.

6) Återfall - Det är mycket vanligt att den som försöker bryta sitt beroende och sluta med missbruket efter en period av uppehåll tar sig ett återfall.

För en spelberoende leder beteendet för det mesta till negativa konsekvenser som kraschad ekonomi, störda relationer, dålig fysisk och psykisk hälsa och social isolering. Inte sällan driver också missbruket spelaren till kriminella aktiviteter.

• Dopamin

• Välbefinnande

• Kännetecken

"Det är alltså ingen slump att spel som nätcasino och Vegas-automater anses vara farliga och som medför mycket problem"

Tag kontroll:

  • Bestäm i förväg hur mycket pengar du ska spela för.
  • Håll din budget och spela aldrig för mer än du kan berätta för en anhörig.
  • Spela aldrig för att vinna tillbaka förluster.
  • Låna aldrig till spel

Föreläsningar & Kurser

Lär dig mer om spelmissbruk. Vi erbjuder föreläsningar och kurser.

Läs mer...

Läs vår blogg

Välkommen in på bloggen för att läsa våra artiklar om spel och missbruk.

Läs mer...

Motiverande samtal

Tveka inte att höra av dig om du har spelproblem. Vi behandlar med motiverande samtal (MI)

Läs mer...