Olika spelartyper

Den amerikanska psykiatrikern och forskaren Robert Custer som har lång och bred erfarenhet av att träffa och behandla spelberoende lade, bland mycket annat i sin forskning, fokus på att definiera olika typer av spelare. Enligt Custer finns det sex olika spelartyper:

Professionella spelare - De ser spelet som ett arbete som vilket som helst som skall generera en långsiktig försörjning. En professionell spelare är disciplinerad och kan resa 20 mil till en travbana med målsättningen att spela 15.000 kronor på en häst med ett vinnarodds på 1,50 men bestämmer sig på plats för att avstå då förutsättningarna inte levde upp till hans förväntningar. Denna grupp är som ni förstår mycket liten.

Tillfälliga sociala spelare - Den största gruppen spelare. De spelar för nöjes skull när tillfälle ges. De har inga problem med att avstå ifrån spel och vinst eller förlust spelar ingen större roll.

Seriösa sociala spelare - Denna grupp är intresserad av sport och spel. De läser spelbilagor och travguider och skaffar sig kunskap innan de spelar. Många har spelet som en hobby och spel tar relativt stor plats i deras liv. De diskuterar gärna spel med andra seriösa sociala spelare. Denna grupp spelar för mer än genomsnittet men håller oftast utgifterna under kontroll och tillåter oftast inte att spelet inkräktar allvarligt på andra aktiviteter.

Sociala flyktspelare - Spelet används emellanåt för att fly vardagen och för att dämpa oro och ångest. Spelar då och då oklokt med insatser som de flesta skulle anse vara onormalt stora men oftast hålls förlusterna på hanterbara nivåer. Löper stor risk att utveckla ett missbruk och beroende om de negativa känslorna kommer alltför ofta.

Patologiska spelare - Ett sjukligt spelberoende. Spelet är okontrollerat och tvångsmässigt. Spelandet har medfört allvarliga konsekvenser för spelaren och för flera i hans omgivning. Spelaren behöver oftast professionell hjälp av utbildad expertis för att kunna bli spelnykter.

Det finns också en grupp kriminella spelare som spelar illegalt med pengar som ofta kommer från kriminell verksamhet.

Det här är en förenklad bild av verkligheten men det kan hjälpa till att strukturera upp olika typer av spelbeteenden. Många gånger har spelkarriären börjat med ett oskyldigt nöje och därefter utvecklats till ett mer destruktivt spelbeteende.

Läs mer om de olika faserna på väg in i ett beroende. 

 

Förenklat

Normalspelaren -  Spelar för nöjes skull eller har spelet som en hobby. Spelandet är en del av fritiden, en social aktivitet bland flera andra.

Problemspelaren - Ägnar för mycket tid och/eller pengar på spel. Spelandet påverkar såväl spelaren själv som flera i hans omgivning på ett negativt sätt. De flesta mår dåligt över sitt överdrivna spelande.

Spelberoende - Den spel-beroende ägnar i princip all sin tid till spel eller till tankar om spel och att få tag i pengar. Spelandet påverkar såväl spelaren själv som de flesta i hans omgivning på ett mycket negativt sätt. En spelberoende mår i allmänhet mycket dåligt på grund av sitt destruktiva spelbeteende och konsekvenserna därav.

Föreläsningar & Kurser

Lär dig mer om spelmissbruk. Vi erbjuder föreläsningar och kurser.

Läs mer...

Läs vår blogg

Välkommen in på bloggen för att läsa våra artiklar om spel och missbruk.

Läs mer...

Motiverande samtal

Tveka inte att höra av dig om du har spelproblem. Vi behandlar med motiverande samtal (MI)

Läs mer...