"Det dolda missbruket" - Heldagskurs

Tag chansen och lär dig mer om ett angeläget samhällsproblem. Vi erbjuder en gedigen heldagsutbildning för dig som vill veta mer om spelberoende. Vi vänder oss till alla intresserade men främst till dig som i ditt arbete möter och vägleder människor såsom skolkurator, socialsekreterare, HR-personal, personal inom primärvård, försäkringskassa, arbetsförmedling osv. Inga förkunskaper krävs. 

Överdrivet spelande om pengar påverkar spelarens hälsa och livskvalitet men också produktivitet, arbetsmiljö och studieresultat negativt. En liten andel spelare söker självmant hjälp och det slutar ofta med en "krasch" där det uppdagas att individen har lurat sig själv och flera i sin omgivning. Det är därför angeläget att öka kunskapen hos olika samhällsfunktioner i syfte att kunna upptäcka problemen i tid samt att våga börja samtala om spelproblem. 

Vad är spelberoende och hur fungerar det? Vad är ett farligt spel? Hur upptäcker man ett spelmissbruk? Hur fungerar det på svensk spelmarknad och viken behandling är mest effektiv? 

Välkommen till vår kursdag så får du svaren.  

Om dagen.


Vi önskar att ni efter utbildningsdagen har en ökad kunskap, insikt och förståelse för problematiken med överdrivet spelande om pengar. Vår förhoppning är att ni ska känna en ökad trygghet i mötet med era klienter, elever, medarbetare eller anhöriga när det gäller att samtala om spelvanor, i syfte att hjälpa och vägleda. Kursdagen behandlar spel om pengar och inte om överdrivet datorspelande.

Innehållet i utbildningen bygger på aktuell forskning & vetenskap men även på egna erfarenheter samt intervjuer med spelare & anhöriga.


Ur innehållet:

  • Om spelberoende (Kännetecken, spelartyper, faser)
  • Motivation & drivkrafter
  • Problemets omfattning

  • Svensk spelmarknad & farliga spel
  • Förklaringsmodell & vägar in i spelmissbruk

  • Behandlingsalternativ
  • Effektiv kommunikation med problemspelare

Övrig info.


Datum och plats


Nästa kurs planeras till mitten av December 2017 i centrala Stockholm.    

Anmälan

Skicka ett mail till info@spelnykter.se för att anmäla ert intresse.

Pris och betalning

Kursavgiften är 2.950 kr + moms för 1 deltagare och 4.950 kr + moms för 2 deltagare. I avgiften ingår kursdagen, för- och eftermiddagsfika, lunch samt kursdokumentation. Betalning mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar, dock före kurstillfället. Anmälan är bindande men platsen går att överlåta till annan. 

Föreläsare och frågor

Föreläsare är Magnus, rådgivare och specialist på spelberoendefrågor. Har du frågor så är du välkommen att ringa 0703-88 17 93 eller skicka ett mail till: info@spelnykter.se