Behandlingsalternativ

Nedan har vi listat ett urval av de behandlingsalternativ som finns tillhands. Vi har valt ut de som är etablerade och som vi vet har en fungerande verksamhet. Det är viktigt att du känner att du får förtroende för den du talar med och att du blir bemött med lyhördhet och respekt. Vi har delat in dem i tre olika grupper: , självhjälpöppenvård och vård i boende. Tveka inte att höra av dig med dina erfarenheter från kontakt med vårdgivare eller socialtjänst.

Självhjälp

Stödlinjen ger stödjande samtal och rådgivning till spelare och deras anhöriga. Drivs av Forum, forskingscentrum för psykosocial hälsa på uppdrag av FHI.


Spelberoendes riksförbund är en sammanslutning av föreningar för spelberoende och anhöriga som vill verka för att förebygga och avhjälpa spelberoende.


Anonyma spelberoende. Sammanslutning av män och kvinnor som delar sin erfarenhet, styrka och hopp med varandra. Finns på ett 10-tal platser i landet.


Ett terapeutstött webbaserat självhjälps-program för dig som känner att du tappat kontrollen över spelandet. Såväl pengaspel som datorspelande.


Kolmården behandlingshem samt NBV Östergötland driver gemensamt en kamratförening. Syftet är att skapa gemenskap och dela erfarenheter.

Ideell förening som verkar för att stödja penga- och dataspelsberoende personer och deras anhöriga. Välkomnar människor från hela norra Sverige. 

 

Öppenvård

Vi själva erbjuder en strukturerad samtalsserie om fyra motiverande samtal (MI) med ev. förlängning, ett samtal i taget. Även anhörigstöd erbjudes.


Drivs av Göteborg Stad. Behandling i grupp eller individuellt för dig över 18 år som har problem med överdrivet spel om pengar och som bor i västra götalandsregionen.


Drivs av Malmö Stad. Delvis finansierad av FHI. Kostnadsfri gruppbehandling upplagd över elva tillfällen, en förmiddag i veckan. Även individuella samtal kan erbjudas.


Stockholms läns sjukvårdsområde. Erbjuder kostnadsfri öppenvårdsbehandling för ungdomar, vuxna och anhöriga till spelberoende.


Erbjuder par- och familjesamtal där du får samråda och reflektera kring problemet tillsammans med leg. psykoterapeuter. Flexibel vad gäller antal besök.


Är du under 20 år och bor i Stockholm? Har du själv eller någon i din närhet problem med överdrivet spelande? Då kan du kontakta Maria ungdom.


Erbjuder individuell samtalsterapi utifrån ett kognitivt förhållningssätt i syfte att bryta destruktiva spelvanor. Mottagning i Varberg.


Erbjuder behandling i grupp baserad på KBT och MI. Även anhörigstöd och individuell coachning. 

 

Vård i boende

Behandlingshem i Linköping som arbetar med spelberoende. Erbjuder såväl vård i boende som öppenvård. Använder kognitiv beteende-terapi som primär behandlingsmetod.