Diagnos

Det finns ett antal precisa klassificeringsintstrument att använda sig av för att bedöma huruvida en person är spelberoende eller inte. Den vanligaste metoden, som också används inom psykiatrin, är DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Det är ett internationellt accepterat diagnosinstrument för att kategorisera psykiatriska tillstånd och b.la. för att göra en bedömning om spelberoende.

I maj 2013 släpptes den femte upplagan (DSM-5). En stor skillnad från den tidigare upplagan är att begreppet spelmani, pathological gambling, har bytts ut mot disorded gambling, på svenska hasardspelsyndrom som numera är den officiella benämningen på det vi tidigare har kallat spelberoende. Det nya begreppet definieras som ett ihållande och återkommande problematiskt spelbeteende som leder till en signifikant stress eller nedsatt hälsa för individen. Tidigare betraktades spelproblem som en impulskontrollstörning men sedan DSM-5 klassificeras spelproblem på liknande sätt och tillsmmans med alkohol- och narkotikaberoende. 

För att få diagnosen "hasardspelsyndrom" (spelberoende) ska personen uppfylla minst fyra av nio nedanstående kriterier. Graden av spelproblem motsvaras av av antalet kriterier som uppfylls. 

  1. Upptagenhet - Jag tänker ständigt på spel. 
  2. Tolerans - Jag måste spela med allt högre summoer för att uppnå spänningseffekt.
  3. Kontrollförlust - Jag har flera gånger misslyckats med att begränsa, kontrollera eller sluta upp med spelandet.
  4. Abstinens - Jag känner mig rastlös och irriterad när jag försöker begränsa eller sluta upp med spelandet.
  5. Flykt - Jag spelar för att slippa tänka på mina problem eller för att slippa känna mig nedstämd.
  6. Jagar förlust - När jag spelar bort pengar återvänder jag en annan dag för att få revansch.
  7. Lögner - Jag ljuger för mina anhöriga, terapeuter och andra för att dölja vidden av mitt spelande.
  8. Sociala konskvenser - Jag har äventyrat eller förlorat en personrelation eller karriärmöjlighet pga. mitt spelbeteende.
  9. Ekonomiskt beroende - Jag förlitar mig på att andra skall ordna fram pengar för att lösa ekonomiska problem pga. mitt spelbeteende.

Om indivinden svarar ärligt JA på minst fyra av dessa påståenden så uppfylls kriterierna för diagnosen "hasardspelsyndrom" och sannolikt har spelet medfört många negativa konsekvenser för spelaren och människor i dennes omgivning, vad gäller t.ex. ekonomi, relationer och hälsa. Spelaren behöver i allmänhet hjälp/vägledning och inte sällan ingripande behandling för att acceptera sin situation och för att hitta motivation till att starta resan mot spelfrihet och ökat välmående. 

Läs mer mer om vilka möjligheter som finns till Hjälp & Stöd.

Läs mer om andra sätt att testa spelvanor. 

 

Testa dina spelvanor

Vi har sammanställt flera självtest där du kan se om du är i riskzonen.

Läs mer...

Kurser

Ju fler som skaffar kunskap om detta komplexa beroende-tillstånd, desto bättre för alla. Gå en kurs i spelberoendekunskap. Vi kan komma till er och undervisa.

Läs mer...

Föreläsningar & Kurser

Lär dig mer om spelmissbruk. Vi erbjuder föreläsningar och kurser.

Läs mer...

Läs vår blogg

Välkommen in på bloggen för att läsa våra artiklar om spel och missbruk.

Läs mer...

Motiverande samtal

Tveka inte att höra av dig om du har spelproblem. Vi behandlar med motiverande samtal (MI)

Läs mer...