Allmänt om behandling

Alla är olika och så även personer med spelproblem och konsekvenserna av spelandet varierar. För vissa leder det till svåra psykosociala problem och de återfinns som klienter inom psykiatrin som ångestfyllda och depressiva. Andra får kroppslig ohälsa som följd av den konstanta stress som deras situation medfört. Sammanfattningsvis så måste behandlingen av spelaren vara flexibel och kunna anpassas någorlunda till den aktuella situationen.

Det bästa är naturligtvis om spelaren på egen hand försöker begränsa eller sluta med spelandet och för vissa är det så enkelt. Några behöver kamratstödjande aktiviteter och andra effektiva motiverande samtal. För några krävs månader av institutionsbehandling. En behandling kan också sätta igång processer hos spelaren som kan kräva annan typ av behandling eller uppföljning. Vi är alla olika och har olika bakgrund, erfarenheter och personliga egenskaper. Anledningarna till att de började spela och att spelandet vidmakthållits, trots konsekvenser, varierar.

Utbudet av behandling är idag relativt litet och det beror på flera faktorer. Dels är efterfrågan liten och speglar inte problemets verkliga omfattning. Det beror i sin tur på att spelare i behov av behandling förnekar och förtränger problemet och känner skuld och skam. Dels beror det på att det inte finns någon självklar rätt till bistånd till behandling i nuvarande skrivning av socialtjänstlagen och därmed är kunskapen om spelberoende på många håll liten ute hos socialtjänsterna. Hade man ändrat i socialtjänstlagen och jämställt spelmissbruk med annat missbruk och lämnat bistånd så hade efterfrågan på adekvat behandling ökat och därmed utbudet. Omvänt så hade ett ökat utbud och en ökad kunskap och acceptans i samhället drivit på efterfrågan. Det handlar om kunskap och att informationen tränger ända fram till spelaren.

Debatten pågår och förhoppningsvis ser vi en ändring av socialtjänstlagen i en snar framtid.

Det finns dock hjälp att få och läs här om vart du skall vända dig.

 

Motivation:

  • Jag vill
  • Jag tror det är möjligt
  • Jag tror det blir bättre

Det finns hjälp

Om du inte klarar att begränsa ditt spelande eller sluta spela på egen hand så sök hjälp. Ju tidigare desto bättre.

Läs mer...

Föreläsningar & Kurser

Lär dig mer om spelmissbruk. Vi erbjuder föreläsningar och kurser.

Läs mer...

Läs vår blogg

Välkommen in på bloggen för att läsa våra artiklar om spel och missbruk.

Läs mer...

Motiverande samtal

Tveka inte att höra av dig om du har spelproblem. Vi behandlar med motiverande samtal (MI)

Läs mer...