Spelansvar

På den svenska spelmarknaden tillåts idag ett begränsat antal aktörer som har tillstånd att anordna spel och lotterier om pengar. Tanken med denna begränsade, reglerade marknad är att värna om folkhälsan genom att tillgodose efterfrågan på spel under kontrollerade former. Riksdagen har i sina spelpolitiska mål tydliggjort att omsorgen ska ha hög prioritet och regeringen har angett att sociala skyddshänsyn ska stå i förgrunden för spelpolitiken.

Efterfrågan och utbud av spel har sedan slutet av 90-talet dock genomgått stora förändringar. Nya spelprodukter har utvecklats och internets genombrott har möjliggjort ett inträde av utländska spelbolag på den svenska marknaden. Det innebär i praktiken att många av de spelbolag som vänder sig till svenska kunder och som annonserar i svensk media inte står under statens kontroll. Den här utvecklingen har inneburit en ökad konkurrens och då spel är en stor och lönsam industri finns en uppenbar risk att vissa spelbolag vidtar åtgärder som riskerar att öka problemspelandet. Många bolag tar däremot frågan om spelansvar på allvar och vill vara med och utveckla en sund spelmarknad och ta ansvar för spelarna.

Våra politiker har sett behovet av att se över och anpassa spellagstiftningen till den rådande verkligheten. Det har resulterat i en statlig spelutredning där regeringen har utsett Lotteriinspektionens generaldirektör Håkan Hallstedt till spelutredare. Utredningen ska senast den 31 mars 2017 presentera ett förslag till en omrelgering av spelmarknaden i Sverige och hur ett spellicenssystem kan införas. 

Sannolikt så har vi en proposition om en ny modernare spellagstiftning på plats inom kort och som bäst en ny lagstiftning sommaren 2018. Detta kommer att innebära att man släpper in fler aktörer på Svensk spelmarknad. Sociala skyddshänsyn är dock i fokus och anordnare av spel om pengar i Sverige kommer förhoppningsvis att behöva presentera effektiva spelansvarsåtgärder och bidra till att värna om folkhälsan för att kunna få ett tillstånd.

Spelansvar kan innebära olika saker. Allt från hur man marknadsför och säljer sina produkter till vilka hjälpverktyg man erbjuder i syfte att hjälpa sina kunder att ha koll på och ibland begränsa sitt spelande eller stänga av sig. Det kan även handla om hur spelen är utformade i sin konstruktion, återbetalning osv. samt på vilka sätt man kommunicerar med sina kunder. Framförallt de kunder som uppvisar ett problematisk eller destruktivt spelbeteende, spelar bort stora pengar och därmed skadar sig själv. Målet med att integrera spelansvarsåtgärder och hjälpverktyg är att sätta kundernas välmående före maximal vinst och att bidra till att minska avarterna med spel, såsom missbruk, beroende och kriminalitet.